Försöker Sydnärke miljö- och byggnämnd mörka brister i dricksvattenförsörjningen?
KOMMENTAREN Sydnärke miljö- och byggnämnds miljöchef Rickard Andersson hemlighåller tre beslut som gäller den dricksvattenförsörjningen som Askersunds kommun – tekniska förvaltningen bedriver. FoodMonitor överklagar nu mörkläggningen till kammarrätten.
Det hela handlar om att FoodMonitor rutinmässigt begär att få ta del av beslut som kommuner fattar i sin livsmedelskontroll. På Sydnärke miljö- och byggnämnd tog det av en ännu oförklarlig anledning stopp.
”Beslutet att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar med avseende de delar som omfattas av sekretess är författat med stöd enligt 18 kap. §1 offentlighets- och sekretesslag (2009:400)”, skriver Rickard Andersson i beslutet att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.
Det lagrummet handlar bland annat om att skydda utredningar av misstänkta brott.
Det tror vi inte på. Det tycks istället som att myndigheten försöker dölja brister.
Lustigt nog hade Sydnärke miljö- och byggnämnd inte något emot att lämna ut motsvarande beslut som gällde en privat dricksvattenverksamhet.
Vi hoppas på ett fördelaktigt avgörande i Kammarrätten.
HÅKAN FRISELL, ansvarig utgivare
Har du uppgifter om oegentligheter på Sydnärke miljö- och byggnämnd eller Askersunds kommun? Skriv då gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.
Fakta:
Så här skriver Askersunds kommun om Sydnärke miljö- och byggnämnd på sin sajt:
”Sydnärke miljö- och byggnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg och hanterar miljö- och hälsoskyddsfrågor samt plan- och byggfrågor. Värdkommun är Askersunds kommun. Nämnden ansvarar för att de lagar som rör miljö, hälsa och livsmedel efterlevs i kommunerna och bedriver tillsyn enligt gällande lagstiftning.”