Uppåt för detaljhandeln
Enligt siffror från Handelns utredningsinstitut ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 0,2 procent jämfört med samma månad i fjol. Dagligvaror ökade med just 0,2 procent och sällanköp med 0,3 procent. Det rapporterar Dagens Handel.
 
Mätt i löpande priser ökade omsättningen med 1,7 procent under augusti, jämfört med samma månad i fjol. Här var dagligvaruhandelns ökning 2,6 procent och sällanköpshandeln med 1,0 procent, vilket delvis förklaras av ökande priser på dagligvaror.
 
”Augustitillväxten på 1,7 procent utgör sommarens starkaste försäljningsökning. Detaljhandelns tillväxt bromsade in redan under årets inledning och med en fördjupad finanskris med kraftigt minskat konsumentförtroende under sommaren måste augustitillväxten tolkas som stark”.
 
”Försäljningsökningen bedöms ligga på denna nivå under resterande del av året, en tillväxttakt som relaterat till handelns senaste rekordår är svag. Mot bakgrund av finanskrisens omfattning måste handelns utveckling ändå tolkas som relativt god”, skriver Handelns utredningsinstitut, HUI i en kommentar.
 
/FoodMonitor

t20