Livsmedelsverket befriade tidningen NWT från sanktionsavgift – innan dom vunnit laga kraft
KOMMENTAREN Livsmedelsverket är stenhårda med att driva in sanktionsavgifter från bolag som gjort det minsta lilla fel i hanteringen av ekologiska livsmedel – men inte av någon anledning när det handlar om dagstidningen NWT.
Det hela började när FoodMonitor förra året ställde frågan till Karlstads kommun om tidningen NWT:s försäljning av ekologiska livsmedel, via deras egna lager och egna sajt, var certifierat och anmält så som lagstiftningen kräver. Svaret var nej.
Karlstads kommun beslutade då att NWT skulle betala en kommunal sanktionsavgift på 75 000 kronor för att inte ha anmält sin livsmedelverksamhet till kommunen. NWT överklagade och Förvaltningsrätten i Karlstad avslog det överklagandet i en dom som den 5 maj i år vann laga kraft.
Men när Livsmedelsverket skulle, enligt gällande lagstiftning, fatta beslut om i sammanhanget 50 000 kronor i sanktionsavgift (baserat på NWT:s omsättning /red) för att NWT på ett otillåtet sätt sålt ekologiska livsmedel på nätet och via sitt lager tog det alltså plötsligt stopp. I oktober förra året beslutade Livsmedelsverket i ett helt unikt beslut att befria NWT från den sanktionsavgiften.
”Kommunen har beslutat att aktören ska betala en sanktionsavgift om 75 000 kronor eftersom livsmedelsverksamhet bedrivits utan att anläggningen registrerats hos kommunen. Den livsmedelsverksamhet som i det fallet var aktuell var försäljning från den webbplats som även sålt ekologiska livsmedel. Det saknas formella hinder i lagstiftningen för att ta ut en sanktionsavgift för aktörens försäljning av ekologiska livsmedel via webbplatsen. Livsmedelsverket finner dock att det vore oproportionerligt att aktören ska betala två sanktionsavgifter till staten för överträdelserna som består i försäljning av livsmedel från webbplatsen, även om det i ena fallet gäller försäljning av livsmedel generellt medan det i andra fallet endast gäller försäljning av ekologiska livsmedel. Det bedöms således oskäligt att i detta fall ta ut en sanktionsavgift enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion. Livsmedelsverket beslutar därför att befria aktören från sanktionsavgift”, skriver Elin Häggqvist som är chefsjurist på Livsmedelsverket i det beslutet.
Elin Häggqvist befriade alltså NWT från sanktionsavgiften gällande försäljningen av ekologiska varor innan domen i Förvaltningsrätten i Karlstad om sanktionsavgiften från Karlstads kommun vunnit laga kraft.
Man kan undra om det är så farligt? Och svaret är ja, det är det.
Vi har under flera år sett hur Livsmedelsverket tvingat små livsmedelsverksamheter runt om i landet, som gjort samma typ av missar som NWT, att betala sanktionsavgifter – och varit helt skoningslösa med det.
Jag kan i sammanhanget inte låta bli att notera att tidningen NWT som det ser ut styrs av frimurarlogen i Karlstad – samma loge som landsbygdsminister Peter Kullgren är medlem i (enligt en granskning som SVT Värmland Nyheter gjort /red).
Kanske Livsmedelsverkets gd borde tänka mindre på sin politiska överlevnad och mer på att styra upp sin havererande skuta? Eller sonika avgå och ta sin chefsjurist och ett gäng andra jurister på myndigheten med sig.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: NWT Media riskerar 50 000 kronor i sanktionsavgift för att olovligen ha sålt ekologiska livsmedel
LÄS MER: NWT Media AB måste betala kommunal livsmedelssanktionsavgift – anmälde inte livsmedelsverksamhet till kommunen
LÄS MER: Tidningen NWT säljer ekologiska livsmedel utan att vara certifierade hos kontrollorgan
LÄS MER: Livsmedelsföretag som säljer ekologiskt utan att vara anmälda till kontrollorgan straffas med sanktionsavgifter