Oklart om lantbruksdjur får tillräcklig smärttäckning
Stordjursveterinärer har hört av sig till Jordbruksverket och undrat om det är tillåtet att använda gummiring för att kastrera får i Sverige – och om lantbruksdjur får tillräcklig smärttäckning vid operationer. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.
– Vi har fått till oss att det råder en osäkerhet kring hur lantbruksdjur kan smärttäckas adekvat över längre tid i samband med operativa ingrepp, säger Kajsa Sefastsson, veterinär och handläggare på Jordbruksverket, till tidningen.
– Det är viktigt att produktionsdjuren inte utsätts för ett onödigt lidande i samband med operativa ingrepp. Vi tittar därför på hur djuren smärttäcks i samband med sådana ingrepp och vilka alternativ veterinärerna har att ta till, säger Kajsa Sefastsson.
Enligt Jordbruksverket finns det inte något reglerat förbud mot metoden att kastrera får med hjälp av gummiring.
”Djur ska dock, i enlighet med Djurskyddslagen (2018:1192), behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Att endast ge lokalbedövning vid appliceringstillfället kan inte anses vara förenligt med detta krav, eftersom metoden innebär ett utdraget förlopp över 3-6 veckor”, skriver Jordbruksverket i ett mejl.
På djurrättsorganisationen Djurens Rätt är man tydliga med hur djuren bör skyddas.
”Vi har sett att debatten kring gummiringar vid kastrering av får är aktuell och vi vet att Jordbruksverket utreder frågan, samtidigt som de har begärt ett utlåtande från SLU. Användning av gummiring vid kastrering borde anses vara olagligt enligt djurskyddslagstiftningen. Djurens Rätt anser också att alla operativa ingrepp bör genomföras av veterinärer med effektiv bedövning och smärtlindring”, säger Linda Björklund, sakkunnig etolog hos Djurens Rätt, enligt ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor