EU: handelsavtal ska lyfta
den palestinska ekonomin
EU-parlamentet har godkänt ett handelsavtal som man hoppas ska lyfta den palestinska ekonomin. Enligt avtalet ska exporten av jordbruks- och fiskeriprodukter till EU från Västbanken och Gaza utökas.
 
”Detta avtal innebär en möjlighet för det palestinska folket, ett första steg mot utvecklingen av en nation”, sa Europaparlamentets föredragande Maria Eleni Koppa (S&D, EL), under debatten som hölls i parlamentet tidigare i denna vecka.
 
Samtidigt som den palestinska exporten utökas kommer även fler europeiska produkter att få tillgång till den palestinska marknaden.
 
Den palestinska myndigheten är idag EU:s minsta handelspartner. Under 2009 uppgick den totala handeln till 56.6 miljoner euro, varav 50.5 miljoner euro var export från EU. Största delen av handeln utgörs av jordbruksprodukter med cirka 70 procent.
 
Det aktuella handelsavtalet träder i kraft från och med början av 2012, och gäller i tio år.
 
/FoodMonitor
 

t20