Coop2024-05-25
Misskötta Coop Värmland gör stora minus
KOMMENTAREN Coop Värmland med 171 609 medlemmar är en butikskedja i djup kris. Dålig ledning, sunkiga butiker och inkompetent IT-försvar är en del av förklaringen. Idag publicerades butikskedjans årsrapport för förra året – en mycket sorglig läsning. Koncernen gjorde ett resultat efter finansnetto på minus 38 miljoner kronor förra året – och moderföreningen en motsvarande förlust på 100 miljoner kronor.
”För andra året i följd påverkades resultatet negativt då inkommande prishöjningar inte till fullo tagits ut i konsumentledet samtidigt som föreningen, trots vidtagna besparingsåtgärder, drabbats av kostnadsökningar”, skriver man i årsredovisningen.
Det bådar inte gott för kedjans medlemmar.
Coop Värmland passar på att skylla på pensioner och en IT-attack.
”Föreningens pensionsstiftelse påverkades negativt då en inflationssäkring av pensionerna gjordes i början av året. Detta har totalt påverkat resultatet negativt med 25 miljoner kronor i form av ökade pensionskostnader”, skriver man.
”Försäljningen och resultatet inom koncernen och moderföreningen påverkades negativt av den brottsliga handling som föreningen blev utsatt för i form av ett cyberangrepp i slutet av december.”
Coop Värmlands hantering av sin cybersäkerhet har varit så dålig att man i årsredovisningen medger att ”visst räkenskapsmaterial förstördes i samband med cyberangreppet” och att man tvingades återskapa det.
Skandalerna på Coop Värmland har avlöst varandra. Det ser inte ut som att skutan ens är på väg att komma på rätt köl.
Det finns nu ett mycket bra läge för konkurrenter att ta marknadsandelar i Värmland.
Man kan bara hoppas för konsumenternas skull.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Så här har omsättningen för Coop Värmland-koncernen förändrats de senaste åren:
År 2023 – 3 576 800 miljoner kronor
År 2022 – 3 354 025 miljoner kronor
År 2021 – 2 863 991 miljoner kronor
Är 2020 – 2 826 976 miljoner kronor
Så här har resultatet efter finansnetto för Coop Värmland-koncernen förändrats de senaste åren:
År 2023 – minus 38 427 miljoner kronor
År 2022 – 5 959 miljoner kronor
År 2021 – 157 744 miljoner kronor
Är 2020 – 18 538 miljoner kronor