Kund med celiaki fick gluten i maten på Mando Steakhouse – återkommande avvikelse
Trots att man visste att en kund var känslig för gluten så serverade ändå restaurangen Mando Steakhouse i centrala Malmö denne mat med gluten i – ett återkommande problem på restaurangen. Det uppger livsmedelskontrollen på Malmö stad.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor