Personal från Food Support Sverige föll efter elstöt på Protos
När en städare från städbolaget Food Support Sverige AB i Västerås utförde rengöring på slakteriet Protos AB i Visby överraskades denne av krypström och föll till golvet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor