IA2024-07-06
Livsmedelsverkets interna anmälningar visar på konflikter med svenska slakterier
Livsmedelsverket har en mycket komplicerad relation med svenska slakterier. Det visar interna anmälningar på myndigheten som FoodMonitor tagit del av. Dessa berättar vi nu om i en serie med artiklar. Ett huvudproblem är dåliga relationer med personalen på företagen i vars anläggningar Livsmedelsverkets personal utför sina arbetsuppgifter – andra problem är allvarliga brister i slaktutrustning, slaktrutiner och inredning.
– Det är vår absolut största utmaning att vi inte äger vår arbetsmiljö själva utan den äger slakterierna och de företagen vi befinner oss på för att göra kontroll så det är en stor utmaning. Sen har vi en bra dialog med företagen och de allra flesta företagen tar sitt ansvar, säger Tobias Krantz som är enhetschef inom kontrollverksamheten på Livsmedelsverket.
– Vi uppmanar medarbetare att anmäla tillbud.
Livsmedelsverket har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
I dessa artiklar har FoodMonitor de senaste dagarna publicerat några av de aktuella interna anmälningarna:
LÄS MER: Livsmedelsverket hävdar diskriminering på Skövde Slakteri
LÄS MER: Slakteriägare ifrågasatte för höga krav från Livsmedelsverket – resulterade i intern anmälan
LÄS MER: Obehag och skrik på slakteri i Kalmar
LÄS MER: Slakteri upprört när Livsmedelsverket inte godkände slaktkroppar som inte genomgått organbesiktning – uppgift
LÄS MER: Ingelsta Kalkon pekade med kniv på Livsmedelsverkets personal som hälsning – uppgift i anmälan
LÄS MER: Uppgift: Scan Sverige ignorerade kontaminering av slaktkroppar
Bilden på Livsmedelsverket. Foto: Livsmedelsverket.