slakt2024-07-10t
Misstanke om akuta djurskyddsbrister när halt ko levererades till KLS Ugglarps i Hörby
”Det förekom djur som bedöms inte ha varit i skick för transport”. Det kostaterade en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby i dagarna i samband med en levandedjursbesiktning.
”Kon stod med ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.