MP: kommunerna ska
få kräva GMO-fritt
Miljöpartiet vill i en ny motion till riksdagen att kommunerna i sin upphandling ska kunna få kräva GMO-fritt.
”Vi anser att staten i sin upphandling av livsmedel ska ställa krav på att animaliska produkter kommer från djur som inte ätit GMO-foder”, skriver miljöpartisterna Kew Nordqvist, Helena Leander, Tina Ehn, Jan Lindholm, och Mats Pertoft.
 
”De flesta konsumenter vill inte ha livsmedel från genmodifierade organismer (GMO). Det finns goda skäl för det. De långsiktiga konsekvenserna i naturen av GMO-odlingen är till exempel dåligt undersökta.”
 
Miljöpartiet tycker också att det är orimligt att ett fåtal kemikaliejättar som Monsanto, som har patent på GM-grödor, ska få stor makt över livsmedelsförsörjningen.
 
”Användningen av GMO bidrar i praktiken till att ett fåtal internationella företag stärker sitt grepp över utsädesutvecklingen", skriver miljöpartisterna. 
 
Läs hela motionen här (extern länk, Riksdagen)!
 
/FoodMonitor
 

t20