d2023-04-19
Tystnadskultur på Distriktsveterinärerna?
”Det finns en tydlig tystnadskultur som uppkommit hösten 2023, folk vågar inte yttra sig om det som är mindre bra då det slår tillbaka mot oss personligen”. Så står det i en anmälan förra månaden som Jordbruksverket fått in som gäller en arbetsgrupp på Distriktsveterinärerna. Enligt anmälan särbehandlas sköterskor och veterinärer om hur man får uppföra sig.
”… där sköterskorna är utbytbara men att en veterinär nästan får uppföra sig hur illa som helst men det är ändå ok”, skriver anmälaren.
Jordbruksverket har inlett en utredning av anmälan (Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket /red).
– Vi tar de här anmälningarna på högsta allvar och reder ut och vidtar åtgärder i den omfattning som vi ser att vi behöver göra, säger Hillevi Lindström som är chef för Distriktsveterinärerna.
– En medarbetare har ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL