monsantoroundupimg_4934
Monsanto skrämmer
parallellimportör med anmälan
– men fick nobben av KEMI
En parallellimportör i Skåne åkte ner i Europa och köpte dunkar med bekämpningsmedlet Roundup som tillverkas av kemikaliejätten Monsanto i Antwerpen. Det uppskattade inte Monsanto som anmälde till Kemikalieinspektionen. Men där åkte jätten på pumpen.
 
Det skånska bolaget hade ”inte brutit mot regeln om parallellhandelstillstånd”, skriver Kemikalieinspektionen i ett yttrande.
 
De priser som Monsanto har satt på Roundup i Sverige menar parallellimportören är orimligt höga. Genom att sälja medlet i Sverige kunde deras bolag göra en förtjänst, samtidigt som de svenska bönderna som de hade som kunder fick betala i vissa fall bara halva priset mot vad övriga handeln tar ut.
 
Totalt har parallellimportören enligt uppgift sålt runt 15 000 liter Roundup till bönder över hela landet det senaste året.
 
Men det upplägget gillade inte Monsanto som anmälde parallellimportören för överträdelse mot det nya tillägget till förordningen EG 1107/2009 som infördes i juni.
 
I tillägget står att alla som vill parallellimportera bekämpningsmedel måste ansöka om tillstånd, och dessutom betala 20 000 kronor i ansökningsavgift till Kemikalieinspektionen. Det gör det i praktiken omöjligt för små bolag att hålla ett bra urval av parallellimporterade produkter i sitt sortiment.
 
Enligt Monsanto hade den skånska parallellimportören köpt Roundup från Monsanto-koncernens egen produktionsanläggning i Antwerpen och ”därigenom säljer produkten i strid med gällande lagstiftning.
 
Men Monsanto misstog sig. Kemikalieinspektionen lade direkt ner ärendet. Parallellimportören hade nämligen inte importerat någon Roundup efter det att förordningen trädde i kraft i juni.
 
Men skadan är redan skedd. Monsantos aggressiva anmälan har gjort att parallellimportören nu helt enkelt för rädd för vad kemikaliejätten kan komma att hitta på härnäst.
 
Försöker Monsanto skrämma er?
”Ja, de har skickat ett tungt artilleri på oss. Det här har kostat oss många tusen kronor i advokatkostnader”, säger parallellimportören, som vill vara anonym.
 
Monsanto har trots upprepade påstötningar från FoodMonitor hittills inte velat kommentera ärendet.
 
HÅKAN FRISELL