fao2011-10-05
Livsmedelskris hotar i Sudan
Omedelbara insatser krävs för att hindra en annalkande livsmedelskris och humanitär katastrof i två konfliktdrabbade regioner i gränsområdet mellan Sudan och det nyligen självständiga Sydsudan, varnar FAO för idag.
 
Livsmedelstillgången i Blå Nilen och Södra Kordofan förväntas minska drastiskt till följd av nya strider mellan regeringstrupper och Sudanska folkets befrielserörelse i norr (SPLM-N). Sammandrabbningarna har inneburit ett hinder för jordbruket under regionernas viktigaste odlingssäsong.
 
Striderna sammanfaller med den period mellan skörd då hushållens matlager är som lägst. Åtminstone 235 000 människor i båda regionerna är i behov av hjälp.
 
Utebliven skörd
Blå Nilen och Södra Kordofan är två av Sudans huvudsakliga sorghumproducenter. Den senaste tidens strider, i kombination med oregelbunden nederbörd, innebär att kommande månads skörd förväntas utebli.
 
I Södra Kordofan blev sådden inte av till följd av att befolkningen flydde i början av vårbruket. I Blå Nilen bröt striderna ut i ett senare skede. Där hann befolkningen så, men tvingades senare överge sina grödor.
 
Bristen på livsmedel har redan resulterat i en fördubbling av priserna. Priset på en 90-kilossäck med sorghum har stigit från 70 sudanesiska pund (180 SEK) tidigare i år, till dagens 140 sudanesiska pund. FAO räknar med fortsatt kraftiga prisstegringar.
 
Överbetning och sjukdomshot
Den säsongsbundna boskapsförflyttningen har också avbrutits i båda länderna. Detta har gjort att stora boskapshjordar samlats i gränsområdet.
 
”Den stora koncentrationen av boskap ökar risken för utbrott av boskapssmittor”, säger Cristina Amaral, chef för FAO:s nödinsatser. ”Konkurrensen om vatten- och marktillgångar kan också förvärra relationen mellan lantbrukare och nomadiserande boskapsskötare”.
 
En hjälpande hand
Alla internationella biståndsorganisationer har utestängts från Blå Nilen. Därför är den verkliga omfattningen av problemen i regionen okänd.
 
En liten FAO-grupp med inhemsk personal är just nu på plats i Södra Kordofan. Trots att deras kontor plundrats, har de lyckats fördela utsäde och redskap till 20 000 utsatta hushåll i de mindre oroliga områdena. Stödet kom i tid för att kunna förse de mest behövande med mat.
 
FAO försöker nå ytterligare 20 000 hushåll i Södra Kordofan och 15 000 i Blå Nilen med fröer för odling av vintergrönsaker som kompensation för årets uteblivna sorghumskörd.
 
FAO är i behov av cirka 3,5 miljoner dollar för att finansiera sina insatser.
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor