slakt25Nytt fall med kvävda höns på Håkantorp Slakteri
Nu har det hänt igen. Vid en besiktning på slakteriet Håkantorp Slakteri AB i Håkantorp har höns som kvävts ihjäl påträffats. Det rapporterar den officiella veterinären på plats på slakteriet.
Totalt är det frågan om 211 döda höns. Vid obduktion av 9 av dessa fåglar konstaterades cyanotiska förändringar i deras hud och skelettmuskulatur.
”Dödsorsaken var syrebrist”, skriver veterinären.
Det är ännu oklart vilken djurägare som levererat de aktuella hönsen och var de kvävts ihjäl. En underrättelse om bristfälligt djurskydd vid slakt har upprättats och skickats till länsstyrelsen. 
/FoodMonitor
Läs mer:
Frusna och döda höns på Håkantorp Slakteri
Nytt fall med döda höns på skandalslakteri