Konsument:
Glassplitter i Lidl:s kokos
En konsument har anmält till Livsmedelsverket att denne hittat glasbitar i en förpackning märkt ATCO Coconut som köpts i en butik som tillhör butikskedjan Lidl. Glasbitarna är enligt uppgift cirka 0.5-1 centimeter stora.
Men Livsmedelsverket ber sonika konsumenten att vända sig direkt till Lidl.
Enligt Lidl vände sig kunden mycket riktigt till dem men sedan verkar bolaget av någon anledning förlorat kontakten.
”Därefter har vi sökt kunden utan resultat. Så vi väntar med återkoppling från kunden. Vi har inte heller fått flera anmärkningar på produkten”, skriver Lidl i ett mejl till FoodMonitor.
/FoodMonitor

t20