be20
AAK stoppar Olivola – byter namn till Raps & Olivolja
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anser Stockholms stad att livsmedelsföretaget AAK Dalby AB i Dalby bedriver ”ett uppenbart livsmedelsbedrägeri ” med produkten Olivola. Nu meddelar bolaget att man stoppar produkten och döper om den. Framöver ska den heta Raps & Olivolja. Dessutom ska man inte längre tillsätta klorofyll som färgämne.
”Klorofyll är en godkänd tillsats i livsmedel som sådant och AAK drar därför slutsatsen att Rapsona Olivola inte utgör en hälsofarlig eller otjänlig livsmedelsprodukt. Oaktat vår uppfattning rörande vattenfria oljor, har vi, på grund av myndighetens uppfattning och för att undvika några som helst tveksamheter, beslutat oss för att ändra produktens sammansättning så att klorofyll inte längre ingår. AAK kommer därtill att ta fram en ny etikett så att det tydligt framgår hur stor andel olivolja produkten innehåller och vi har även valt att ändra produktens namn från Olivola till Raps & Olivolja för att ytterligare tydliggöra att det är en blandningsprodukt”, skriver René Schou, president Foodservice Europe på AAK AB, i ett mejl till FoodMonitor. (Myndigheten i det här fallet är Lunds kommun som har tillsynsansvaret över bolagets anläggning i Dalby /red)
”Vi vill understryka att de åtgärder vi nu vidtar görs frivilligt från vår sida – vi har själva valt att stoppa försäljningen av produkten till dess att en ny produkt med en ännu tydligare märkning är klar. Vi har även valt, för att undvika missförstånd på marknaden, att återkalla alla Olivola-produkter från våra kunders lager. Det är vår uppfattning att åtgärderna vi nu vidtar undanröjer alla eventuella frågeställningar som kan finnas och att denna produkt framgent kommer att leva upp till samma mycket höga krav och standarder som gäller för alla AAK-produkter.”
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Stockholms stad vill stoppa AAK Dalby AB:s ”uppenbara livsmedelsbedrägeri” med Olivola