Kött färgades med textilfärgämne
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har charktillverkare använt ett otillåtet azo-färgämne till stora partier bland annat halalkött som sålts runt om i Europa. Däribland av butikskedjan Netto i Sverige. Nu kommenterar Nils Gunnar Ilbäck, adjungerad professor och Livsmedelsverkets expert, det inträffade.
– Det här är fusk. Sådana här partier ska stoppas, säger han.
– Det är bra att det uppmärksammas. Det är väldigt viktigt att det här kommer fram.
Vad brukar det aktuella färgämnet normalt användas till?
– Som textilfärg vad jag kan få fram.
LÄS OCKSÅ: Halalskandal: Otillåtet rött azo-färgämne använt i tonvis med halalkött – grossist i Kungälv drabbad – och Netto
Det får inte användas i livsmedel inom EU?
– Nej, absolut inte. Det är absolut inte godkänt i livsmedel och det ska inte användas i livsmedel.
Nils Gunnar Ilbäck har undersökt det aktuella färgämnet ur toxikologisk synvinkel. Men det går i dagsläget inte att säga hur farligt det är för de konsumenter som köpt de aktuella köttprodukterna. FoodMonitor har kunnat avslöja att en korvprodukt som innehåller färgämnet sålts i butiker som tillhör butikskedjan Netto.
– Problemet med den här typen av färgämnen är ofta att det inte finns någon toxikologi så man kan inte göra en riskvärdering, säger han.
– Att uttala sig om risker med de data som finns går inte helt enkelt.
Nils Gunnar Ilbäck berättar att Livsmedelsverket nu satsar mer resurser på att upptäcka den här typen av fusk.
– Livsmedelsverket satsar nu mycket hårdare på just detta. För det kan vara en reell hälsorisk. Det är viktigt att få bort den här typen av användning, säger han.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Nils Gunnar Ilbäck arbetar som toxikolog på Livsmedelsverket och som adjungerad professor på Akademiska sjukhuset. 

t20