Föreläggande med 50 000 kronor i vite mot Håkantorp Slakteri AB
Livsmedelsverket har upptäckt allvarliga brister i hygienen på hönsslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Trots påpekande ska bolaget inte ha rättat till bristerna. Nu hotar myndigheten med ett vite på 50 000 kronor.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor