Djurens Rätts slutreplik i kycklingdebatten med Svensk Fågel
Jenny Andersson, Svensk Fågel, skriver i sin replik att det känns lönlöst att föra en debatt med Djurens Rätt eftersom Djurens Rätt vill ha ett veganskt samhälle. Det stämmer, vi tror verkligen att vi som samhälle måste röra oss bort från djurkonsumtionen, för djurens skull och för klimatets skull, men också för vår egen värdighet som människor. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att utsätta djuren för det lidande och i den omfattning som vi gör i dag. Det är inte etiskt.
Men, det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är viktigt att också minska lidandet inom den djurproduktion som pågår här och nu.
Storskalig kycklinguppfödning har samma grundkoncept i hela världen. Tiotusentals kycklingar stängs in i fabriksliknande lokaler där de inte ser solljus eller får känna gräs under fötterna, och de är avlade till att växa oerhört snabbt. Det finns kycklingfabriker utomlands som är både bättre och sämre än de i Sverige. Men, det handlar mestadels om grader i helvetet. Förhållandena i kycklingindustrin är överlag inte förenliga med gott djurskydd och kycklingarna får inte möjlighet att utföra sina naturliga beteenden.
Den fråga vi måste ställa oss är inte om Sverige är bättre än andra länder utan om det är tillräckligt bra ur kycklingarnas perspektiv. När jag hör Svensk Fågel låter det ofta som att det är en tävling mellan länder. Istället borde det vara kycklingarna som det handlar om.
Svensk Fågel skulle kunna visa att de tar djurens intressen på allvar genom tre konkreta åtgärder som egentligen borde vara självklara:
1. Tillgång till utevistelse för alla kycklingar
2. Sluta använda snabbväxande raser
3. Införa nolltolerans mot dödlighet vid transport av kycklingar
Avslutningsvis, Svensk Fågel bidrar knappast till att hålla de svenska landskapen öppna eftersom i stort sett alla kycklingar som föds upp i Sverige hålls inomhus i just sådana fabriksliknande lokaler som finns också i andra delar av Europa och världen. Enda gången Svensk Fågels kycklingar möjligen ser lite solljus är när det är dags för transport till slakteriet.
Camilla Björkbom
Förbundsordförande Djurens Rätt
SLUTREPLIK SVENSK FÅGEL: Slutreplik från Svensk Fågel på Djurens Rätts inlägg
REPLIK DJURENS RÄTT: Djurens Rätt svarar Svensk Fågel
REPLIK SVENSK FÅGEL: Svenska kycklingbönder – föredöme i EU Svar till Camilla Björkbom
DEBATTINLÄGG DJURENS RÄTT: Debatt: Allvarliga missförhållanden gömmer sig bakom KFC:s kycklinghinkar

t20