Ett parti ekologisk avocadoolja från Kenya innehåller förbjudet bekämpningsmedel

Norges export av sjömat slår rekord

Övergångsregeringen tvingar SVA att avbryta sjukdomsövervakningen av vilda djur
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att man avbryter den pågående övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter instruktioner från övergångsregeringen. Finansiering saknas.

Anmälan om Diluo:s vällingmaskin nu hos Arbetsmiljöverket
Förra året anmälde en konsument att ett barn skadats av en vällingmaskin som tillverkats av företaget Diluo Karlstad AB i Töreboda. Men bolaget lider enligt uppgift av ekonomiska problem och hanteringen av konsumentklagomål brister. Konsumentverket har i dagarna lämnat över ärendet till Arbetsmiljöverket.

Inför obligatorisk märkning av enskilda foderbalar
LEDARE Som FoodMonitor berättat om tidigare så misstänker en grupp hästägare och djurbönder att de blivit utsatta för ett foderbedrägeri av en bonde i Västra Götaland. Balar från bonden ska ha innehållit en stor andel pinnar och annat skräp och luktat ruttet. Bonden nekar bestämt till detta och säger att han misstänker att balar bytts ut. Det inträffade visar på ett branschproblem – foderbalar som inte märks upp av leverantörerna.

Rånare fick med sig 25 000 kronor från Coop i Hägersten

pDSC 0049
Farlig berusningsmetod i Karlstad
Polisområde Värmland meddelar att polisen i Karlstad påträffat ungdomar som berusat sig med en blandning av olika substanser som kallas för ”LEAN”. Blandningen kan enligt polisen vara livsfarlig.

s93
Kraftigt förorenade ungtjurar på Närkes Slakteri i Gällersta AB
I dagarna levererades det 14 ungtjurar till slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro som i flera fall var så kraftigt förorenade så att gödselpansar hade bildats. Det innebär risker för livsmedelssäkerheten. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen. Foto: Livsmedelsverket.

Rånare i Örebro uppmanade kassör på ICA att trycka på pantknappen
På juldagen ...

Oroande många sjuka grisar från en och samma grisbonde upptäckta på Lövsta Kött
Under den senaste tiden har Livsmedelsverket registrerat många sjukkoder på grisar som besiktigats efter slakt på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala och som kommer från en och samma uppfödare i Stockholms län. Nu vill Livsmedelsverket att länsstyrelsen agerar.

Nyanställd OV skadad på Skövde slakteri
Nyligen blev en nyanställd officiell veterinär, OV, skadad på slakteriet Skövde slakteri i Skövde när hon var på väg att utföra en levandedjursbesiktning. Det framgår av en anmälan i dagarna.

Jordbruksverket: risk för ”rabiata kommentarer” på Facebook

Bonde som utpekats för foderbedrägeri slår ifrån sig
– säger att balar har bytts ut
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anklagar en grupp med 14 hästägare och djurbönder en bonde i Västra Götaland för att begått ett bedrägeri med balar. Bonden slår ifrån sig. Han har egna misstankar om vad som kan ha hänt.

f93
”Djuren står och skriker dag och natt” – 14 djurbönder och hästägare anmäler misstänkt foderbedrägeri
För några månader sedan, efter krisen med sommarens torka, gick en grupp på 14 djurbönder och hästägare samman och köpte in inplastade balar med foder från en leverantör i Västra Götalands län. Men balarna har, när de använts, enligt uppgift visat sig innehålla mest pinnar, vass, tistlar, och annat liknande skräp. Många djur står därför nu och skriker av hunger. Anmälningar har gjorts. Bilderna: Används med tillstånd. Foto: drabbad djurhållare.

Miljödepartementet anmäls till Arbetsmiljöverket

Utredning om svartslakt i Norrbotten
I september fick länsstyrelsen in en anmälan som gällde svartslakt i Norrbotten. Det handlar om en djurhållare som ska ha slaktat djur utan bedövning. Avfall från slakten misstänks ha hanterats på ett felaktigt sätt. Djurhållaren försvarar sig bland annat med att skallar grävts ner på ett lagligt sätt och att komposterade inälvor ”spridits på våra grönsaksland”. Nu har ärendet lämnats över till Livsmedelsverket.

47 slakterier får dela på 52 miljoner kronor i stöd från Livsmedelsverket
47 av landets slakterier har denna månad lämnat in ”ansökan om stöd till lantbrukare” till Livsmedelsverket. Samtliga har beviljats stödet. Totalt handlar det om drygt 52 miljoner kronor. FoodMonitor publicerar idag listan på slakterierna och hur mycket var och en fått från myndigheten.

kDSC 0119
Kyckling som levererades till Guldfågeln hade skallen delvis krossad
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, en kyckling på slakteriet Guldfågeln i Mörbylånga som fått huvudet sönderklämt i en transportcontainer. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen.

Allmänheten ville inte hjälpa en chef på Elgiganten i Uppsala efter ett rån

Utökad skyddsjakt på knubbsäl i Västra Götaland
Naturvårdverket har denna vecka beslutat att utöka antalet knubbsälar som får fällas i Västra Götalands län genom skyddsjakt med ytterligare 30. Sedan tidigare finns ett beslut om skyddsjakt på 140 knubbsälar i länet.

Mineralolja i basmatiris från Saudiarabien
Det tyska livsmedelsverket larmar om att ett parti basmatiris som kommer från Saudiarabien är kontaminerat med mineralolja. Riset har via en svensk grossist sålts över hela Sverige.

b91
Svenska äpplen innehöll för mycket av bekämpningsmedlet prosulfokarb
Livsmedelsverket har i dagarna förbjudit grossisten Saba Fruit AB i Helsingborg att släppa ut på marknaden äpplen av sorten Elstar som kommer från en odlare i Skåne. Anledningen är att äpplena innehåller bekämpningsmedlet prosulfokarb i en halt ... Foto: Livsmedelsverket.

Ytteråns chark & slakt vill ha skadestånd av Livsmedelsverket

Rapport om kraftigt förhöjda halter av PFOS i fisk från Fyrisån
Företaget Uppsala Vatten och Avfall AB i Uppsala har i dagarna rapporterat till flera myndigheter att analyser av fisk fångad i Fyrisån visar på kraftigt förhöjda halter av PFOS. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande, och giftigt för vattenlevande organismer.

Dricksvattenanläggning i Luleå föreläggs vid vite att bedöma prover rätt
En dricksvattenanläggning i Luleå har låtit analysera vattenprover men bedömt resultaten på fel sätt. Det påstår Livsmedelsverket ...

Mamma anmäler: Ugnslucka från Cylinda exploderade – ”Jag känner mig otrygg”
En ugnslucka i en spis av märket Cylinda har exploderat. Detta ...

Spendrups går med i Circular Sweden
Dryckesbolaget Spendrups Bryggeri meddelar att man blivit ny medlem i företagsforumet Circular Sweden. Sedan tidigare finns bland andra företagen Axfood, H&M, IKEA, SSAB, och Återvinningsindustrierna, med i forumet.

Larm om Orklas Eko Lunchpytt Ox
Ett skolkök i Lund upptäckte i dagarna att produkten ”Eko Lunchpytt Ox 6 kilo” som skulle till att serveras på ett antal skolor i Lund innehöll soja trots att detta inte var deklarerat på förpackningen. Produkten är tillverkad av livsmedelsföretaget Orkla Foods i Eslöv.

m31
Äldre behöver äta tillräckligt med protein
Örebro universitet meddelar att man i en ny studie visat att det är viktigt för äldre att få i sig tillräckligt med protein för att behålla både muskelmassa och fysisk förmåga. I studien har 100 kvinnor mellan 65 och 70 år ingått.

k30
Omfattande verksamhet med svarttaxi på Karlstads stora kroggata
LEDARSTICK Det stod i lördags natt ett gäng på 10 personer som erbjöd svarttaxi på Karlstads kroggata mitt i centrum. Några meter bredvid står polisen och ingriper inte. Så har det sett ut de senaste åren.

t20