norrmejerierkonsumentverket
Konsumentverket kritiserar Norrmejeriers marknadsföring
Mjölkbolaget Norrmejerier marknadsför filprodukter ur sortimentet Verum med påståendet ”miljarder goda bakterier varje dag”. Men Konsumentverket anser att detta strider mot den gällande EU-lagstiftningen om hälsopåståenden. Det framgår av korrespondens mellan myndigheten och bolaget som FoodMonitor tagit del av.
Konsumentverket anser att bolagets marknadsföring ”ger genomsnittskonsumenten intrycket att produkterna i Verumsortimentet har positiva hälsoegenskaper på grund av innehållet av bakterier”.
Men enligt myndigheten finns det idag inga inom EU godkända hälsopåståenden om de bakteriestammar som Verumprodukterna innehåller.
Konsumentverket anser därför att Norrmejeriers marknadsföring, som förekommer både i reklamfilmer och på webbplatsen www.verum.se, strider mot EU:s lagstiftning.
Dessutom strider marknadsföringen även mot marknadsföringslagen ”då den enligt Konsumentverket i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”.
Konsumentverket har enligt uppgift nu bett Norrmejerier att frivilligt rätta till felaktigheterna i bolagets marknadsföring.
HÅKAN FRISELL

KOMMENTARER:
Norrmejerier: 
"De nya riktlinjerna från EFSA trädde i kraft i december 2012, vi har anpassat marknadsföringen av Verum utifrån hur vi tolkar de nya kraven. Vi har tagit fram nya reklamfilmer och uppdaterat information på webbplatser etc. I den förändrade marknadsföringen har vi valt att berätta den unika historien och ursprunget till Verum.
När vi nu har fått synpunkter från Konsumentverket så kommer vi att föra en dialog med dem kring detta och se över vår marknadsföring igen för att göra nödvändiga justeringar. Vår avsikt är inte att vilseleda konsumenter, vi vill berätta en intressant och unik historia", skriver Maria Skogelid, Chef Riks & Exportmarknad, Norrmejerier.