pillerIMG 8697Sjuksköterskor larmar om allvarliga brister hos Apotekstjänst
Patienter som inte får sin medicin i tid. Fel i läkemedelspåsarna. Uteblivna leveranser. Och svårt att nå kundtjänsten. Så beskriver fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor, som representerar 49 kommuner i västra Götalands regionen, brister hos medicinbolaget Apotekstjänst AB.
”Vi har följt utvecklingen efter övergången från Apoteket AB till Apotekstjänst AB som ny leverantör av dosdispenserade läkemedel och vi känner i nuläget oro för patientsäkerheten”, skriver sjuksköterskorna i ett brev till Läkemedelsverket. 
Läs hel artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL