Kronfågel åtalsanmäls
Lantmännen Kronfågel och två andra bolag misstänks ha skållat och plockat kycklingar levande. Därför åtalsanmäler nu Livsmedelsverket bolagen för brott mot djurskyddslagen.
”I kontrollerna har Livsmedelsverkets officiella veterinärer hittat kycklingar som inte avblodats. Det innebär att fåglarna kan ha varit vid liv under skållning och plockning”, skriver Livsmedelsverket.
 
”Slakt av fjäderfän i Sverige inleds med att djuret bedövas och blir medvetslöst. Avlivning sker därefter genom att djuret töms på blod. Om djuret inte töms på blod finns det risk att djuret vaknar upp ur medvetslösheten och återfår känseln.”
 
Myndigheten ser mycket allvarligt på det inträffade. Skållning och plockning av levande djur orsakar ett obeskrivligt lidande.
 
”Efter avlivningen skållas kycklingkropparna vid cirka 60° C och därefter tar man bort fjäderdräkten i en plockmaskin. Skållning och plockning skulle tillfoga en levande kyckling med känsel outhärdlig smärta.”
 
Enligt Livsmedelsverket har händelser med misstänkta brott mot djurskyddslagen skett vid flera slakterier. De berörda bolagen är Lantmännen Kronfågel AB, Lagerberg i Norjeby AB, samt Torsåsens Fågelprodukter AB.
 
Livsmedelsverket har lämnat in åtalsanmälningar mot samtliga bolag till åklagarmyndigheten.
 
/FoodMonitor
 

t20