sl57
Tveksamt om Livsmedelsverkets åtalsanmälan biter på Håkantorp Slakteri
LEDARSTICK För drygt ett par veckor sedan åtalsanmälde Livsmedelsverket skandalslakteriet Håkantorp Slakteri i Vara. Det kom inte som någon direkt överraskning. Myndigheten har genom åren påtalat många brister på slakteriet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna på fåglar är tagna av Livsmedelsverket. Övriga kan beställas av FoodMonitor.