Livsmedelsverkets jurister lägger locket på om Håkantorp Slakteri
LEDARSTICK FoodMonitor har i många artiklar de senaste åren avslöjat oegentligheter på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Livsmedelsverket och länsstyrelsen har visat sig vara inkompetenta när det gäller att stoppa det onödiga lidande djuren får utstå. Så nu har myndigheterna istället valt att lägga locket på.
Från att ha lämnat ut helt omaskerade handlingar om slakteriet har Livsmedelsverkets jurister den senaste tiden beslutat sig för att maskera allt mer. Länsstyrelsen har gjort likadant. Myndigheterna hänvisar till sekretesslagstiftningen och att utlämnandet kan vara till skada för slakteriet.
Det senaste ärendet gällde 40 uttjänta värphöns som transporterats av slakteriet. Vad som hänt får vi inte veta. Sidorna är helt svartmålade med maskeringar.
Så dålig är gällande lagstiftning att den kan användas till att mörka misstänkt djurplågeri.
Men det håller inte i längden att på det här sättet mörka för allmänheten om vad som pågår. Förr eller senare kommer oegentligheterna fram i ljuset.
Det kan tyckas att det skulle vara bra för industrin om den typen av onödigt lidande som pågår på Håkantorp Slakteri inte kom fram i media.
Men vi i Sverige har en mycket hög svansföring när det gäller djurskyddet och vill därför ta ut ett högre pris för våra produkter. Om locket läggs på om oegentligheter i produktionen på det sätt som nu sker så håller inte längre det.
Det som istället behövs är mer öppenhet. Det är det enda sättet att bibehålla ett högt djurskydd. Men jag är inte optimistisk. Har en myndighet väl börjat förälska sig i maskeringspennan är den svår att avstå.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen lägger locket på om anmälningar om Håkantorp Slakteri

sl30