h93
Länsstyrelsen lägger locket på om anmälningar om Håkantorp Slakteri
LEDARSTICK I dagarna har det kommit in två ärenden till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som handlar om slakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Det är anmälningar som officiella veterinärer, OV, har gjort. Men vad det är som har hänt får vi inte veta. Länsstyrelsen avslår vår begäran om att få ta del av handlingar.
”På grund av förundersökningssekretess kan Länsstyrelsen ej lämna ut begärda handlingar”, skriver länsstyrelsen i ett mejl.
Man kan ha full förståelse för att myndigheter vill utreda ärenden i fred när det gäller eventuella brott. Men problemen på slakteriet har pågått i många år. Länsstyrelsen har stått handfallen.

h95

Den åtalsanmälning man gjorde för några år sedan har inte lett till någon förändring. Inte heller det farsartade stoppet av slakten som länsstyrelsen beslutade om en sommar när slakteriet redan hade semesterstängt.
Det enda som verkar ha påverkat bolaget är uppmärksamheten i media.

h96

Är då länsstyrelsen skyldig att neka att lämna ut handlingar och hänvisa till förundersökningssekretessen?
Nej, knappast. Nekandet är nog snarare ett sätt att dölja hur inkompetent myndigheten varit i att komma till rätta med de brister på slakteriet som OV upptäckt.
De aktuella ärendena verkar inte ens ha skickats till polis eller åklagare. Och det är oklart om det någonsin kommer att ske.
Att mörklägga som länsstyrelsen nu gör underminerar ytterligare förtroendet för myndigheten och för den svenska fågelindustrin.
För vilka risker tar nu konsumenter som väljer att äta uttjänta värphöns som slaktats på Håkantorp slakteri? Och hur är det med djurskyddet?
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Hög dödlighet i Håkantorp Slakteri:s släp
LÄS OCKSÅ: Höna hittades död vid tvättmaskinen på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Ännu ett fall med ihjälfrusna höns på Håkantorp slakteri
LÄS OCKSÅ: Nytt fall med ihjälkvävda höns i transport till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Stort antal blödningar och frakturer upptäckta på Håkantorp slakteri
LÄS OCKSÅ: 1 000 höns dog av värmeslag och syrebrist i skandalslakteriet Håkantorp Slakteris transportbil
LÄS OCKSÅ: Vad krävs för att Håkantorp Slakteri ska stängas?
LÄS OCKSÅ: Nytt lass med ihjälfrusna höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Stort antal fjäderlösa höns med fotskador på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: Håkantorp Slakteri har installerat övervakningskameror utan att tala om det
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av vite mot skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Självdöda höns på Håkantorp Slakteri hade tecken på akuta frakturer
LÄS OCKSÅ: Ihjälfrusna dåligt befjädrade höns på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: Nya brister på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Inget vite efter Livsmedelsverkets sjabblande med delgivning av Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Tveksamt om Livsmedelsverkets åtalsanmälan biter på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Slakten på skandalslakteri får fortsätta
LÄS OCKSÅ: Nya vidriga bilder på hanteringen av höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen förbjuder Håkantorp Slakteri att transportera och slakta fjäderfän
LÄS OCKSÅ: Föreläggande med 50 000 kronor i vite mot Håkantorp Slakteri AB
LÄS OCKSÅ: OV: 12 000 Hönor uppstallade på Håkantorp Slakteri var utan vatten i 12 timmar
LÄS OCKSÅ: OV: Rasade burar och kvävda höns i Håkantorp Slakteri:s lastbil
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: Smutsiga burar på Håkantorp Slakteri – smittorisk
LÄS OCKSÅ: 1 658 höns otjänligförklarade på Håkantorp slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: Hög dödlighet i transporter till Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri – en följetong i ihjälkvävda och ihjälfrusna höns
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri kommenterar transportdöda höns
LÄS OCKSÅ: 326 transportdöda höns upptäckta på Håkantorp slakteri – misstänks ha kvävts ihjäl
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri kommenterar uppgifter om salmonella
LÄS OCKSÅ: Salmonella stoppar lansering av Håkantorp slakteri:s frysta ekologiska höns på ICA
LÄS OCKSÅ: Trots åtalsanmälningar och vite – äggbranschen fortsätter anlita Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen vill att förvaltningsrätten dömer ut vite mot Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Åtalsanmälan och vite mot skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Nytt fall med kvävda höns på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Frusna och döda höns på Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Nytt fall med döda höns på skandalslakteri
Bilderna: från artiklar i FoodMonitor. Foto: Livsmedelsverket (utom den med bolagets grind i förgrunden).