sl38
Nya vidriga bilder på hanteringen av höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LEDARSTICK Som FoodMonitor berättat om tidigare så har länsstyrelsen lagt ett förbud mot slakten på hönsslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara. Det är ett agerande i rätt riktning.
Men förbudet gäller senast tre veckor efter det att bolaget tagit del av det. Det är ett svagt sätt att lägga ett förbud. Det är inte ovanligt att oseriösa företagare håller sig undan och inte låter sig delges. Förbudet kan också överklagas. Processen att stoppa slakten kan därför i värsta fall bli långvarig.
Och samtidigt som detta är på gång kommer det allt fler rapporter om allvarliga avikelser på slakteriet. Idag har FoodMonitor fått ta del av en rapport som är skriven av en officiell veterinär, OV, som är stationerad på slakteriet. Den visar hur nonchalant personalen är vid transporten av höns. Slakteriet använder sina egna lastbilar när man hämtar uttjänta värphöns hos äggbönder.
sl97
I rapporten står hur OV vid en levandedjursbesiktning nyligen upptäckte hur sju fåglar fastnat med tårna mellan två burar.
”Tre av dessa fåglar hade skadats så illa att tårna hade gått av nästan helt. Tårna satte endast fast vid foten med liten skinnbit. De resterande fåglarna hade kraftiga klämskador och tåfrakturer …”, skriver OV.
Slakteriet har under flera år lovat bättring men djur fortsätter alltså att plågas svårt i onödan i deras anläggning.
Det är bekymmersamt att det tagit så lång tid för myndigheterna att vidta skarpa åtgärder.
Det sägs att ökningen av den svenska livsmedelsexporten är av hög prioritet för regering och riksdag. Men i Håkantorp Slakteri har vi ett slakteri med Litauiska ägare som exporterar slaktade frysta uttjänta värphöns till bland annat Marocko och inte verkar vilja följa den svenska djurskyddslagstiftningen.
I flera år har åtalsanmälningarna och föreläggandena med viten flödat mot bolaget. Men inget tycks bita.
Kanske blir slaktförbudet en vändning? Eller är det för naivt att tro det?
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen förbjuder Håkantorp Slakteri att transportera och slakta fjäderfän
Foto: Livsmedelsverket.