sl89
Länsstyrelsen förbjuder Håkantorp Slakteri att transportera och slakta fjäderfän
I fredags fattade Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut om att förbjuda slakten av fjäderfän på slakteriet Håkantorp Slakteri i Vara. Även transporterna av fjäderfän förbjuds. Samtidigt kommer uppgifter om rädda och apatiska djur som upptäckts på slakteriet.
”Länsstyrelsen ser inte att det är acceptabelt att ni vare sig bedriver slakt eller transporterar djur när ni inte kan följa de regler som finns kring djurskyddet”, skriver länsstyrelsen till slakteriet.
Förbudet gäller senast tre veckor efter det att slakteriet tagit del av beslutet. Förbudet kan endast återtas om slakteriet uppfyller vissa krav från länsstyrelsen som omfattar bland annat att ”fjäderfän som förvarats i transportbehållare över 12 timmar, exklusive lastning och lossning, har tillgång till vatten i tillräcklig mängd, samt ges foder som är lämpligt för djurarten i lämplig mängd” och att ”djurens transporttid inte överstiger vad transportmedlet är godkänt för”.
Dessutom kräver myndigheten att slakteriet ser till att djur inte kan ta sig ur transportbehållare vare sig under transporten eller på slakteriet. Nyligen påträffade en officiell veterinär, OV, rädda höns som fritt sprang omkring på slakteriet.
”En del av hönsen visade tecken på rädsla och hade gömt sig undan under/bakom diskmaskiner. Dessa hönor var blöta och apatiska”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
FoodMonitor har sökt Håkantorp Slakteri.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Föreläggande med 50 000 kronor i vite mot Håkantorp Slakteri AB
LÄS OCKSÅ: LÄS OCKSÅ: OV: 12 000 Hönor uppstallade på Håkantorp Slakteri var utan vatten i 12 timmar
LÄS OCKSÅ: OV: Rasade burar och kvävda höns i Håkantorp Slakteri:s lastbil
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: Smutsiga burar på Håkantorp Slakteri – smittorisk
LÄS OCKSÅ: 1 658 höns otjänligförklarade på Håkantorp slakteri
LÄS OCKSÅ: OV: Hög dödlighet i transporter till Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Håkantorp slakteri – en följetong i ihjälkvävda och ihjälfrusna höns
LÄS OCKSÅ: 326 transportdöda höns upptäckta på Håkantorp slakteri – misstänks ha kvävts ihjäl
LÄS OCKSÅ: Salmonella stoppar lansering av Håkantorp slakteri:s frysta ekologiska höns på ICA
LÄS OCKSÅ: Trots åtalsanmälningar och vite – äggbranschen fortsätter anlita Håkantorp Slakteri
Foto: Livsmedelsverket.