slakt5
Håkantorp slakteri – en följetong i ihjälkvävda och ihjälfrusna höns
Nu kommer det allt fler rapporter om transportdöda värphöns på slakteriet Håkantorp slakteri i Vara. Senast i fredags förra veckan orsakades hög dödlighet i hönsburar genom att chauffören till transportbilen som användes för att köra hönsen, och som ägs och drivs av slakteriet, enligt uppgift hade ”ventilationen på lågvarv för att skydda fåglarna mot kyla”. 197 höns kvävdes ihjäl. Två dagar innan hade 326 höns kvävts ihjäl. Då hade chauffören av misstag, enligt uppgift från bolaget, slagit av ventilationen i transportbilen.
slIMG 0408
Den officiella veterinären på plats på slakteriet anser att hönsen utsatts för lidande.
”Min bedömning är att djuren utsatts för onödigt lidande och dött genom kvävning till följd av syrebrist”, skriver han som en kommentar i de båda anmälningar han skickat till länsstyrelsen.
Men dessa händelser är långt ifrån isolerade. Flera fall har inträffat de senaste månaderna.
Den 10 december förra året konstaterades att 90 uttjänta värphöns dött under transporten från en äggbonde i Örsundsbro. Enligt den obduktion som genomfördes var fåglarna cyanotiska och hade kvävts ihjäl.
Den 2 februari upptäckte veterinären på slakteriet 148 döda höns i en transportbil som hämtat uttjänta värphöns från en äggbonde i Västerås. Det verkar, enligt en anmälan till länsstyrelsen, som att fåglarna hade frusit ihjäl.
”Vid närmare undersökning kunde man konstatera att djurkropparna var väldigt kalla. De flesta var relativ magra och fjäderlösa. Största andelen av fåglarna som dog under transporten låg högst upp i burstaplarna. Dessa djur var därmed mest utsatta för den kalla luften som fläktarna blåste in. Fåglarna skyddades inte på något sätt från den kalla luftströmmen. Det var minusgrader utomhus den natten som djuren transporterades”, skriver veterinären i en anmälan till länsstyrelsen.
Men trots att bolaget underrättades om fyndet fortsatte höns att frysa ihjäl.
Den 6 februari upptäcktes 165 höns från en äggbonde i Skänninge som dött under transporten till slakteriet. Dessa höns hade också frusit ihjäl.
Samma dag gjordes ytterligare en liknande upptäckt. 272 höns från en äggbonde på Gotland upptäcktes döda. Även de ihjälfrusna. Anmälan till länsstyrelsen var i det närmaste identisk med de två föregående.
Transportbilarna som Håkantorp slakteri använder kan alltså enligt uppgift orsaka hög dödlighet bland de uttjänta värphöns som bolaget transporterar.

slIMG 0452

Myndigheterna har tidigare reagerat mot de oegentligheter som upptäckts på slakteriet.
Förra våren lade länsstyrelsen ett föreläggande mot Håkantorp slakteri som man kombinerade med ett vite på 50 000 kronor. Dessutom åtalsanmälde man bolaget. Anledningen var bland annat att officiella veterinärer i flera fall även då upptäckt ihjälkvävda och ihjälfrusna höns i de transportbilar som bolaget använder.
Efter fallen i februari har Länsstyrelsen Västra Götalands län skickat en ”Underrättelse inför beslut” till Håkantorp slakteri. I den ber man att bolaget svara på varför uttjänta värphöns fortsätter att dö i slakteriets transportbilar trots att länsstyrelsen tidigare förelagt bolaget att ”säkerställa att fjäderfäna som transporteras har ett klimat som är anpassat för dem oavsett om transportmedlet framförs eller är stillastående” och att ”säkerställa att ventilationen är tillfredsställande i transporterna som inväntar lossning på slakteriet”. Slakteriet har till den 11 april på sig att svara.
Håkantorp slakteri har tidigare gett en kommentar till ett av fallen som inträffade förra månaden.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitorFakta:
Håkantorp Slakteri AB i Vara omsätter uppskattningsvis cirka 25 miljoner kronor.
Enligt uppgift arbetar cirka 60 litauer på slakteriet. Dessa tas från bemanningsföretag. Inga svenskar jobbar i företaget.
De anställda tjänar enligt uppgift i genomsnitt 100 kronor per timme. De har möjlighet att bo kostnadsfritt i bostäder i anslutning till slakteriet. Även vissa transporter mellan slakteriet och Litauen betalas av företaget. De anställda saknar enligt uppgift kollektivavtal.
Cirka 90 procent av slakteriets produktion går enligt uppgift på export till länder i Afrika.