Slakten på skandalslakteri får fortsätta
Som FoodMonitor berättat om tidigare så stoppade Länsstyrelsen i Västra Götalands län nyligen slakten på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri i Vara. I dagarna har slaktstoppet hävts efter det att rutiner ska ha förbättrats. Detta enligt ett beslut från länsstyrelsen.
”Men anledning av att Håkantorp slakteri har inkommit med handlingar som visar på att de har kompletterat sina standardrutiner samt vidtagit åtgärder för att stärka djurskyddet ser Länsstyrelsen att beslutet … kan upphävas”, skriver länsstyrelsen i ett beslut.
”Länsstyrelsen bedömer att beslutet om förbud att slakta och transportera fjäderfän var korrekt när det fattades. Länsstyrelsen ser allvarligt på att bristerna i djurskyddet hos Håkantorp slakteri varit så pass allvarliga och pågått under en längre tidsperiod, att Länsstyrelsen såg att det var tvunget att fatta beslut om att förbjuda er att fortsätta bedriva verksamheten. Om liknande brister uppstår i framtiden kan Länsstyrelsen komma att fatta nytt beslut om förbud att slakta och/eller transporter fjäderfän.”
Länsstyrelsen skriver också i beslutet att de kommer att vara på plats när slakten startar igen på Håkantorp Slakteri. Detta för att se till att bolaget håller vad de lovat.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Nya vidriga bilder på hanteringen av höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen förbjuder Håkantorp Slakteri att transportera och slakta fjäderfän