kr29
Nya fall med klämda kycklingar på Kronfågel
”Livsmedelsverket bedömer att tillsynen av slaktkycklingarna i samband med lastning, transport, och uppstallning, har varit undermålig och att rutinerna för tillsyn behöver granskas.” Så skriver en officiell veterinär, OV, efter att i slutet av förra månaden upptäckt en fastklämd fågel på slakteriet Kronfågel i Valla. Det var ett av tre allvarliga fall den dagen. Bolaget beklagar det inträffade.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilderna: kycklingen med fastklämt huvud. Foto: Livsmedelsverket.

t20