gris63
Slaktsvin misstänks ha misshandlats med elpåfösare och tatueringshammare
I slutet av förra månaden levererade en grisbonde 163 slaktsvin till slakteriet AB Ginsten Slakteri i Harplinge. En officiell veterinär upptäckte då tecken som pekar på att ett antal av dessa misshandlats med elpåfösare och tatueringshammare. Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20