Slakt98
Nu får du inte längre höra skriken inifrån slakterierna
KOMMENTAREN FoodMonitor publicerade i september och november förra året filmklipp som tagits inne på svenska slakterier av officiella veterinärer, OV. Klippen hade ljud. Det handlade om allvarliga djurskyddsärenden. Nyligen begärde vi att få ut fler filmklipp i andra ärenden – men nu lämnar plötsligt myndigheten inte längre ut videoklipp med ljud. Det har en verksjurist på myndigheten beslutat. Det är ett steg i fel riktning
”De aktuella videofilmerna har tagits i samband med Livsmedelsverkets tillsynsverksamhet och har tillförts ärendena i en komprimerad ljudlös form. Detta har skett efter att myndigheten har bedömt att ljudet inte tillför ärendena någon sakuppgift och därför inte behöver tas om hand för arkivering”, skriver Ingrid Ahlkvist, verksjurist på Livsmedelsverket, i ett mejl till FoodMonitor.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20