Livsmedelsverket sekretessbelägger fler filmer som tagits på slakterier
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket nekat till att lämna ut vissa filmer som tagits av veterinärer på slakterier. FoodMonitor har i dagarna begärt att få ta del av fler filmer. Men trots att dessa är tagna under åren 2014 och 2015 nekar myndigheten även till det. Man hänvisar i stort till samma skäl som tidigare – att företag annars kan komma till skada.
”Livsmedelsverket bedömer att de uppgifter som inte har lämnats ut enligt begäran utgör affärs- och driftsförhållanden och att uppgifterna kan antas vara till skada för det företag som berörs om de lämnas ut”, skriver en jurist på Livsmedelsverket i ett beslut.
Det är de här filmerna det handlar om:
”Håkan Frisell har den 12 juni 2020 begärt att få ut, av vad här är av intresse, film samt information om djurskyddskontroll ur Livsmedelsverkets ärende med diarienummer 633/2015-K. Livsmedelsverket har inte lämnat ut begärd film men en delvis maskerad kopia av information om djurskyddskontroll”
”Håkan Frisell har den 15 juni 2020 begärt att få ta del av videoklipp samt viss information om djurskyddskontroll ur Livsmedelsverkets ärenden med diarienummer 12650/2014,4547/2014, och 3401/2014. Livsmedelsverket har inte lämnat ut begärda filmer i ärendena 4547/2014-S och 3401/2014-S och har lämnat ut delvis maskerade kopior av underrättelse om djurskydd, vad som i begäran om utlämnande benämns information om djurskyddskontroll, i ärende 12650/2014-S och underrättelse om bristfälligt djurskydd vid slakt, vad som i begäran om utlämnande benämns information om djurskyddskontroll, i ärendena 4547/2014-S och 3401/2014-S”
Det är inte bra att Livsmedelsverket nekar utlämnande av de aktuella filmerna. Det gör bara allmänheten mer misstänksam om vad som pågår på våra slakterier och hos djurbönder och transportörer.
Full transparens vore en bättre väg att gå.
Och vad är det egentligen på filmerna som utgör affärs- och driftsförhållanden som kan skada de aktuella företagen nu flera år senare?
Varför har inte allmänheten rätt att få se filmerna? Vad är det som behöver mörkas på det här sättet?
p5HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Kammarrätten avslår överklagan om filmer tagna på slakterier
LÄS OCKSÅ: FoodMonitor överklagar Livsmedelsverkets beslut om videoklipp

t20