tjur20200725
Djur hyvlas i svenska djurtransporter
LEDARSTICK FoodMonitor har i många artiklar de senaste åren berättat om hur djur, framför allt nöt och gris, får allvarliga ryggskador när de transporteras till slakt. Det handlar bland annat om att högresta djur inte får det utrymme de behöver. Länsstyrelsen, som har kontrollansvaret, har inte lyckats komma till rätta med problemet. I de senaste fallen i dagarna syns det hur ryggarna på tjurar hyvlats av inredningen i djurtransportbilar.
”Under besiktning före slakt den 13 juli 2020 klockan 13:00 observerades att 4 stycken nötkreatur hade skavsår på ryggen. Skavsåren var färska, blödande och hade olika storlekar cirka 5 till 10 centimeter i längden och 3 till 5 centimeter i bredden. Djuren befann sig i samma fack i andra våningen i bilen under lågt tak”, skriver OV i en anmälan till Länsstyrelsen Jönköping som har kontrollansvaret över transportören.
”Min bedömning är att djuren hade lidit under transporttiden till slakteriet.”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20