Trots snusket slipper Coop Herrhagen återkalla mat
FoodMonitor har i två artiklar idag berättat om att matbutiken Coop Herrhagen i Karlstad stängt på grund av skadedjursangrepp. Kommunen har lagt förbud mot butiken och tvingat den att destruera livsmedel. Men man har inte begärt att butiken återkallar livsmedel från konsumenter.
”Miljöförvaltningen har beaktat ett återkallande men har även beaktat faktumet att förbudet handlar om varor som förväntas vara en snabb konsumtion hos konsumenten och även om risk förekommer att livsmedel är nedsmutsade är sannolikheten för detta liten. Risken av att bli sjuk av livsmedlen bedöms ytterst liten”, skriver myndigheten i ett mejl till FoodMonitor.
”Miljöförvaltningen anser därför att nyttan med ett eventuellt återkallande är liten. Men självklart ska man ändå vända sig till butiken för eventuellt återköp.”
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Karlstad förbjuder COOP Herrhagen att sälja och hantera bake off-varor samt godis och naturgodis på lösvikt
LÄS OCKSÅ: Skadedjursangrepp på Coop Herrhagen

t20