slaktsvin20
Tre fall med skadade grisar som upptäckts på Gotlands Slagteri
Tidigare denna månad upptäckte officiella veterinärer, OV, tre fall med grisar som hade svansskador. Detta trots att sådana djur enligt gällande lagstiftning inte ska transporteras. Det framgår av anmälningar som OV gjort till länsstyrelsen som nu blivit offentliga.
”Vid besiktning av grisar före slakt på Gotlands Slagteri den 14:e september 2020 inkom ett slaktsvin med ett icke avläkt sår cirka 2 gånger 3 centimeter stort mitt på svansens ovansida. … Såret bestod av granulationsvävnad, det vill säga den läkningsvänad som kroppen bildar under läkningsprocessen, men hade ingen ärrvävnad – läkningsprocessen var igång men ej avslutad. Såret var alltså inte färskt, men inte heller läkt. Djur med oläkta så ska inte transporteras över huvud taget … Eftersom grisen så var oläkt så kan det finns bristande rutiner hos transportören och leverantören om vilka djur som får lov att transporteras”, skriveren OV i en anmälan. Länsstyrelsen Gotland har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och sannolikt även transportören.
(Eftersom handlingarna är så hårt maskerade så kan vi inte se något som identifierar transportören. Det anges emellertid att OV skickat en rapport om händelsen till transportören /red)
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20