Skövde Slakteri döms att betala vite
Som FoodMonitor berättat om tidigare så ansökte Livsmedelsverket i juli om utdömande av 30 000 kronor i vite mot slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde. I dagarna kom domen.
”Förvaltningsrätten bifaller Livsmedelsverkets ansökan den 1 juli 2020 ... och förpliktar Skövde Slakteri AB att till staten utge vite om 30 000 kronor avseende maj 2020”, skriver Förvaltningsrätten i Uppsala i domen.
Domen kan överklagas.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket ansöker om utdömande av 30 000 kronor i vite mot Skövde Slakteri

t20