KLS92
Livsmedelsverket: bristfällig hygienisk hantering av livsmedel på KLS Ugglarps i Hörby
Tidigare denna upptäckte Livsmedelsverket vad de betecknar som bristfälligt hygienisk hantering av livsmedel på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby. Det handlar om ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20