grisar23
Djuren måste hållas rena
LEDARSTICK Förorenade djur som ankommer till landets slakterier ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20