Länsstyrelsen Stockholm backar om Livsmedelsverkets diarienummer i djurskyddsärenden
Som FoodMonitor berättat om tidigare så försökte Länsstyrelsen Värmland sekretessbelägga Livsmedelsverkets diarienummer i djurskyddsärenden. FoodMonitor överklagade och vann i Kammarrätten. Denna vecka försökte sig Länsstyrelsen Stockholm på samma sak. Men efter överklagan backar nu den myndigheten och medger fel.
”Länsstyrelsen har funnit att det var uppenbart felaktigt att inte lämna ut Livsmedelsverkets diarienummer. Länsstyrelsens beslut ska därför ändras på så sätt att Livsmedelsverkets diarienummer ska lämnas ut. Ändringen ska verkställas omedelbart eftersom det är gynnande för sökanden och det är ett viktigt allmänt intresse att allmänna handlingar lämnas ut”, skriver Länsstyrelsen Stockholm i ett beslut igår.
Kommentar från FoodMonitor:
När det gällde Länsstyrelsen Värmland så var syftet med att sekretessbelägga Livsmedelsverkets diarienummer att hindra att FoodMonitor kunde begära samma handlingar från Livsmedelsverket. På så sätt mörkade man hur ärendena distribuerades och hanterades av myndigheterna. Vi misstänker att Länsstyrelsen Stockholm hade samma syfte när de sekretessbelade Livsmedelsverkets diarienummer. Att länsstyrelsen försöker hindra granskning av brister i djurskyddet som upptäcks på slakterier är en relativt ny företeelse. För bara fem år sedan maskerades i regel inga uppgifter i den typen av ärenden /red.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Dom: Länsstyrelsen Värmland måste lämna ut Livsmedelsverkets diarienummer och kontrolldatum i djurskyddsärende till FoodMonitor

t20