tjur98
Två skadade nötdjur upptäckta på Gotlands Slagteri
I dagarna ankom det två tjurar som saknade var sin hornkapsel till slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby. Djuren kom från två olika primärproducenter och transporterades av två olika transportörer.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.

t20