Konkurrensverket stämmer Arla Foods – yrkar på miljonböter
Som FoodMonitor berättat om tidigare så meddelade idag mjölkbolaget Arla i ett pressmeddelande att man tar strid med Konkurrensverket. Efter det har nu Konkurrensverket skickat ut ett pressmeddelande där man anger att man stämmer Arla Foods för otillåtet samarbete.
”Arla Foods har gjort sig skyldig till otillåtet samarbete genom att utbyta strategisk information med en konkurrent inför en mejeriupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att företaget ska betala strax över en miljon kronor i konkurrensskadeavgift”, skriver myndigheten i pressmeddelandet.
”Under 2016 annonserade Norrtälje kommun, tillsammans med ett flertal andra kommuner och kommunala bolag, en samordnad ramavtalsupphandling av mejerivaror. De båda företagen Arla Foods AB och Centrala Partihallen AB lämnade konkurrerande anbud i upphandlingen. I samband med upphandlingen hade företagen kontakt med varandra och utbytte information, bland annat om prissättningen på de produkter som de avsåg att offerera. Företagen har därmed samarbetat på ett otillåtet sätt.”
Konkurrensverket meddelar också att man lämnat in en stämningsansökan mot Arla Foods AB till Patent- och marknadsdomstolen och man uppger att man yrkar på att företaget ska betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift.
Eftersom Centrala Partihallen AB försattes i konkurs i januari 2019 har Konkurrensverket beslutat att inte väcka talan mot det bolaget.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Arla i konflikt med Konkurrensverket

t20