Man högg med nyckel i skyddsglaset på Coop i Nyköping
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20