s97
Högdräktiga och nyförlösta på slakterier – en skam
KOMMENTAREN Det finns ett antal primärproducenter som inte bryr sig om sina djur tillräckligt mycket för att hålla reda på om djuren är högdräktiga innan de skickas till slakt. Det finns också de veterinärer som inte klarar av att göra dräktighetsundersökningar. Resultatet blir ett konstant flöde av högdräktiga och nyförlösta djur som upptäcks på landets slakterier.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: dessa bilder finns med i ett antal ärenden som gäller högdräktiga djur som Livsmedelsverket och länsstyrelsen diariefört under perioden från och med år 2015 till och med år 2020. Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20