Svea Kebab Fabrik AB föreläggs vid vite att vidta åtgärder
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20