s29
Ärenden med förorenade djur som levereras till slakterier fortsätter att öka
Det totala antalet ärenden på slakterier med livsmedelsproducerande djur som är så smutsiga att det utgör ett djurskyddsproblem eller är förorenade på ett sätt som utgör en risk för livsmedelssäkerheten fortsätter att öka. Detta enligt ny statistik. Det handlar bland annat om gödselpansar och mycket plågsam gödselbränna.
– Det är komplicerat att slakta förorenade djur hygieniskt och det finns bestämmelser som säger att djur får inte får inte vara förorenade när de tas till slakt, säger Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.
Förra året skickade Livsmedelsverkets officiella veterinärer, OV, totalt 329 ärenden som gällde ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20