SLU: ”skörden blir bättre ju större del av året marken är bevuxen”
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att en forskningsstudie som nyligen publicerats i tidskriften Nature Foods visar att det finns stora fördelar med att låta mark täckas av grödor längre perioder under året. Mer täck- eller mellangrödor i Sverige skulle enligt SLU kunna ha gynnsamma effekter på produktionen.
– Det tydligaste resultatet är att ju längre tid marken är bevuxen i en växtföljd desto bättre är det för såväl skörden som för markens biodiversitet och multifunktionalitet, oavsett om det är med olika huvudgrödor, vall eller till exempel mellangrödor. Hur många grödor det fanns i växtföljden hade däremot begränsad betydelse, utom då växtföljden var mycket ensidig, säger Sara Hallin, enligt ett pressmeddelande.
– Den andra viktiga slutsatsen vi drar är att hög multifunktionalitet i sig inte bidrar till höga spannmålsskördar, även om båda aspekterna gynnas av att marken är bevuxen under längre tid. Det som är bra för avkastningen är alltså inte nödvändigtvis bra för de viktiga ekosystemtjänsterna, och markanvändningen måste därför balanseras så att den ena nyttan inte stärks på bekostnad av den andra.
/FoodMonitor

t20