Britt3
Sigill täpper till djuromsorgshål på små slakterier med nya IP Livsmedel 2021
Tidigare denna månad var det flera avslöjanden i media om allvarliga brister i djurskyddet inom den svenska köttbranschen. Samtidigt började certifieringsorganet Sigill Kvalitetssystem AB i Stockholm att rulla ut sin nya certifiering IP Livsmedel 2021. En av de största nyheterna är att djuromsorg på slakterier nu ingår.
– Innan så var det bara ren livsmedelssäkerhet och då började kontrollen när djuret är avblodat och per definition är råvara till livsmedel. Nu börjar certifieringen från det att djuret kommer in genom grinden till slakteriet, säger Britt Rahm, vd i Sigill Kvalitetssystem AB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: Britt Rahm. Foto: Elisabeth Ohlson.

t20